torsdag 18. mars 2010

På vegne av venner av Kristopher Schau


"På vegne av venner"
av Kristopher Schau
Utgitt på Oktober forlag 2009

Vinteren og våren 2009 bestemte Kristopher Schau seg for å gå i kommunale begravelser i Oslo, begravelser som av ulike grunner blir betalt av det offentlige. Han ville vite hva som faktisk skjer under begravelser der ingen møter opp. Hva skjer under bisettelsen? Hva sier presten når den avdøde ikke har noen pårørende til stede? Kristopher Schau ble underrettet om de fleste kommunale begravelser i tidsperioden januar - mai 2009, og møtte opp i mange av dem. I denne boka kan du lese om hvilke tanker han gjør seg rundt disse begravelsene, hvor ulikt de forskjellige prestene forretter og hvilke opplysninger de har om den avdøde.


Boka er kort og lettlest, men også krass, ærlig og veldig trist. Den er blottet for humoristiske og umodne påfunn som man gjerne kunne forventet fra Schau, og man sitter igjen med en følelse av å ha lest noe viktig og annerledes. Anbefales!

Ingen kommentarer: