fredag 9. desember 2011

Våpen, pest og stål

Våpen, pest og stål er en annerledes historiebok. Undertittelen er "Menneskenes historie gjennom 13 000 år". Dette høres jo veldig ambisiøst ut, men boka tar ikke for seg alt som har skjedd de siste 13 000 årene. Diamond legger vekt på hvorfor de forskjellige kontinentene har utviklet seg som de har. Hvorfor endte europeere og asiater opp med å dominere verden? Det er ikke fordi de er overlegne folk fra andre verdensdeler, i følge Diamond, med fordi de hadde våpen, pest og stål. Det vil si at at hadde en overlegen tekonlogi (våpen), motstandskraft mot sykdommer (pest) og militær organisering (stål). Disse forskjellene skyldes hovedsakling miljø og geografi, og dette viser Diamond gjennom mange interessante eksempler.

Jeg syns boka var veldig interessant og ga meg ett litt annet blikk på menneskenes forskjellige forutsetninger for utvikling de siste 13 000 årene.